Bút rỗng 6.5mm sơn phào chỉ, thạch cao, rảnh gỗ, rảnh tường,

45.000

  • Bút rỗng 6,5mm sơn phào chỉ, thạch cao, rảnh gỗ, rảnh tường,
  • Chức năng: Dụng cụ chứa sơn sử dụng sơn kẻ chỉ rảnh tường, rảnh gỗ, trần nhà thạch cao,…
  • Chỉ sử dụng bút rỗng cùng với loại sơn chuyên dụng cung cấp bởi Vua phụ kiện nội thất.

Còn hàng

TikTok