Bút rỗng 8mm sơn phào chỉ, thạch cao, rảnh gỗ, rảnh tường,…

Giá gốc là: 50.000₫.Giá hiện tại là: 45.000₫.

  • Bút rỗng 8mm sơn phào chỉ, thạch cao, rảnh gỗ, rảnh tường,
  • Chức năng: Dụng cụ chứa sơn sử dụng sơn kẻ chỉ rảnh tường, rảnh gỗ, trần nhà thạch cao,…
  • Chỉ sử dụng bút rỗng cùng với loại sơn chuyên dụng cung cấp bởi Vua phụ kiện nội thất.

Còn hàng

bút rỗng 8mm sơn phào chỉ
Bút rỗng 8mm sơn phào chỉ, thạch cao, rảnh gỗ, rảnh tường,…

Giá gốc là: 50.000₫.Giá hiện tại là: 45.000₫.