Cách 1: Thanh toán tại cửa hàngCách 2: Thanh toán cho đơn vị giao hàngCách 3: Thanh toán qua tài khoản: