Xuyệt Chuyển Ống Nước 49-42 – Thép Mạ Kẽm

27.000

  • Xuyệt Chuyển Ống Nước 49-42 – Thép Mạ Kẽm;
  • Chất liệu: Thép mạ kẽm chống rỉ, màu bạc;
  • Kích thước: Chuyển phi 49 xuống 42mm;
  • Chức năng: Là chi tiết chuyển hệ để thay đổi đường kính ống phù hợp với ng việc;
  • Lưu ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí, còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

Hết hàng