Thước Đo Cao Độ Kĩ Thuật Điện Tử Cho Máy Làm Mộc Wixey WR510

2.140.000

Thước Đo Cao Độ Kĩ Thuật Điện Tử Cho Máy Làm Mộc Wixey WR510

  • Thước Đo Cao Độ Kĩ Thuật Điện Tử Cho Máy Làm Mộc Wixey WR510 Type 2 là sản phẩm nâng cấp cho những cử thước đi kèm theo máy. Sản phẩm hiển thị số lớn và độ chính xác cao.
  • Sản phẩm tương thích với nhiều dòng máy làm mộc trên thị trường.
  • Khả năng liên kết nhanh và dễ dàng.

 

Còn hàng

TikTok