Tê Ống Nước Phi 21 – Gang Xám

18.000

  • Tê Ống Nước Phi 21 – Gang Xám;
  • Chất liệu: Gang màu xám;
  • Kích thước: 43 mm – Ống 3/4 Inches; độ dày bản thép: 1.9mm;
  • Chức năng:  Là chi tiết nối các góc phi ống 21 trong hạng mục trang trí bàn ghế, kệ hệ ống nước;
  • Lưu ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí, còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

Còn hàng

tê ống nước phi 21
Tê Ống Nước Phi 21 – Gang Xám

18.000