Tê Ống Nước Phi 21 – Gang Xám

18.000

  • Tê Ống Nước Phi 21 – Gang Xám;
  • Chất liệu: Gang màu xám;
  • Kích thước: 43 mm – Ống 3/4 Inches; độ dày bản thép: 1.9mm;
  • Chức năng:  Là chi tiết nối các góc phi ống 21 trong hạng mục trang trí bàn ghế, kệ hệ ống nước;
  • Lưu ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí, còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

Còn hàng

TikTok