Tê nối 27 Ống Nước – Thép Mạ Kẽm

20.000

  • Tê nối 27 Ống Nước – Thép Mạ Kẽm;
  • Chất liệu: Thép mạ kẽm chống gỉ;
  • Chức năng: Là chi tiết nối các góc phi ống  trong hạng mục trang trí bàn ghế, kệ hệ ống nước;
  • Lưu ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí, còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

Còn hàng

TikTok