Sập mỏ cò dạng thẳng loại 25cm

105.000

Sập mỏ cò dạng thẳng loại 25cm

  • Trong quá trình kẹp, các đòn bẩy là kiểm soát để ngăn chặn tác động trên hoạt động do sang bên kia lực đẩy.
  • Lý tưởng để chặn thẳng tấm kim loại hoặc bảng mạch, cho máy hoạt động, hàn, khuôn, thiết bị điện tử lắp ráp, vv lĩnh vực này.

 

Còn hàng

TikTok