Nuýp đúc 27 có nút lục giác Ống Nước – Thép Mạ Kẽm

14.000

  • Nuýp đúc 27 có nút lục giác Ống Nước – Thép Mạ Kẽm;
  • Chất liệu: Thép mạ kẽm không gỉ;
  • Kích thước: Phi 27;
  • Chức năng: Là chi tiết nối các góc phi ống 27 trong hạng mục trang trí bàn ghế, kệ hệ ống nước;
  • Lưu ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí, còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

Còn hàng

TikTok