Nối chữ thập 21 Ống Nước – Thép Mạ Kẽm

26.000

  • Nối chữ thập 21 Ống Nước – Thép Mạ Kẽm;
  • Chất liệu: Thép mạ kẽm không gỉ;
  • Lưu ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí, còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

Còn hàng

TikTok