Máy dập chỉ nẹp lỗ cam 15mm (dập bằng hơi, sử dụng tiện lợi)

900.000

  • Máy dập chỉ nẹp lỗ cam 15mm (dập bằng hơi, sử dụng tiện lợi, nhanh chóng);
  • Chức năng: Dập che lỗ cam; sử dụng nhanh – gọn – tiện lợi;
  • Bảo hành máy trong vòng 2 tháng về các lỗi do nhà sản xuất.

Còn hàng

TikTok