Dụng cụ mở lỗ

680.000

Dụng cụ mở lỗ.

Chất liệu: Cacbua

Mở lỗ: 60mm.

Khoét sâu: 50mm

Còn hàng

Dụng cụ mở lỗ

680.000