Router chạy chỉ nẹp cạnh vát 45 bi trên – bi dưới

  • Mũi router phay thẳng bi trên – bi dưới
  • Chức năng: Dùng để vát 45 độ, ghép mộng, ghép ván và đánh chỉ trang trí;
  • Ưu điểm: Được xử lí nhiệt giúp tăng độ cứng và chịu nhiệt cao, hạn chế bám phôi gỗ.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.