Co Nối Chữ Y Phi 21 Ống nước – Thép Mạ Kẽm

31.000

  • Co Nối Chữ Y Phi 21 Ống nước – Thép Mạ Kẽm;
  • Chất liệu: Thép mạ kẽm chống , màu bạc;
  • Chức năng: Là chi tiết chuyển hệ để thay đổi đường kính ống phù hợp với công việc;
  • Lưu ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí, còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

Còn hàng

TikTok