Co Điếu Ống Nước 90 Độ Phi 21 – Gang Xám

19.000

  • Co Điếu Ống Nước 90 Độ Phi 21 – Gang Xám;
  • Chất liệu: Gang màu xám;
  • Kích thước: Phi 21 ( Hệ 1/2 Inches );
  • Chức năng:  Là chi tiết nối các góc phi ống 21 trong hạng mục trang trí bàn ghế, kệ hệ ống nước;
  • Lưu ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí, còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

Còn hàng

co điếu ống nước 90 độ phi 21
Co Điếu Ống Nước 90 Độ Phi 21 – Gang Xám

19.000