Co Điếu Ống Nước 49-21 – Thép Mạ Kẽm

48.000

  • Co Điếu Ống Nước 49-21 – Thép Mạ Kẽm;
  • Chất liệu: Thép mạ kẽm chống rỉ, màu bạc;
  • Kích thước: Chuyển phi 49 xuống 21mm;
  • Chức năng: Là chi tiết chuyển hệ để thay đổi đường kính ống phù hợp với công việc, thích hợp để che phần nắp chuôi đèn nhựa trong hạng mục trang trí đèn;
  • Lưu ý: Hệ thép mạ kẽm có thể sử dụng trong hạng mục dẫn nước và trang trí, còn hệ gang chỉ sử dụng với mục đích trang trí.

Hết hàng