Chốt kéo tròn 48 hình đầu sư tử size XL – KT:15.7cm

97.000

  • Chốt kéo tròn 48 hình đầu sư tử size XL – KT:15.7cm;
  • Kích thước tổng thể: 100 x 157 mm;
  • Kích thước đầu sư tử: 100 x 125 mm;
  • Kích thước vòng tay nắm: D= 62 mm;
  • Chất liệu: kim loại màu đồng sẫm.

Hết hàng