Cảo Kẹp Tăng Đưa 1070 mm Irwin Record 135/5 42 Inches

995.000

Cảo Kẹp Tăng Đưa 1070 mm Irwin

  • Thanh trượt và đầu kẹp êtô thiết kế rất chắc chắn, khoảng cách kẹp của êtô được cố định vị trí bởi nhiều lỗ nhỏ trên thanh trượt.
  • Dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực trong việc kẹp giữ phôi với lực kẹp lớn và độ ổn định cao.
  • Thanh trượt và đầu kẹp có bề mặt phẳng có thể đứng được mà không cần phải hỗ trợ.

Còn hàng

TikTok