Bộ Cữ Định Vị Lắp Tay Nắm

305.000

Bộ Cữ Định Vị Lắp Tay Nắm

  • Sản phẩm giúp khoan vị trí các lỗ vít các tay nắm, tay kéo cửa tủ, kệ, hộc bàn một cách nhanh hơn và có chính xác cao.
  • Bộ sản phẩm giúp bạn khoan vị trí các lỗ khoan hàng loạt với những vị trí cách đều nhau.

 

Còn hàng

TikTok